1997-2011 хүртэлх дэбут хийсэн одод


Хамтлагийн нэр,гишүүдийн тоо,хүйс,ахлагчын нэр,харъяалагддаг энтертаймэнт компаний нэрс бгаа шүү. Сүүлийн 2 жил бол эрчимтэй хамтлагууд гарсан бэшт.

1996 онд

 • Young Turks Club (Y.T.C.) – 5 гишүүнтэй |эр,эм| ахлагч нь Lim Sung Eun
 • H.O.T – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Hee Jun “SME”
 • UP – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Kang Hyun

1997 онд

 • Sechs Kies – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Eun Ji Won “ DSP Media “
 • Diva – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chae Ri Na
 • NRG – 5 гишүүнтэй |эр | ахлагч Lee Sungjin
 • S.E.S – 3 гишүүнтэй | эм| ахлагч Bada (Sea) “ SME”
 • Baby V.O.X – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim E-Z “DR Music”

1998 онд

 • Shinhwa – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Eric Mun “SME–>Good Ent–>Open World Ent”
 • Fin.K.L – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Hyori “DSP Media”
 • Han’s Band – 3 гишүүнтэй | эм | Kim Hanna
 • Circle – 5 гишүүнтэй | эм | Lee Ji Hyun
 • S#arp – 5 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч John Kim
 • Koyote – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Shinji
 • 1TYM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Teddy Park “YG Ent”

1999 онд

 • G.O.D – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Joon Hyung “JYP”
 • O-24 – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Ga Hye
 • Cleo – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Hana “ Ho Ent”
 • See U – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jini
 • T.T.MA – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Soy “Music Factory”
 • Click-B – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Kim Tae Hyung “DSP Media”
 • As One – 2 гишүүнтэй | эм | “DR Music”
 • Chakra – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hwangbo “ Kiss Ent”
 • Fly to the Sky – 2 гишүүнтэй | эр | “ SME–> PFull Ent”

2000 онд

 • Ryanghyun Ryangha – 2 гишүүнтэй | эр | “JYP”
 • Moon Child – 3 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee Soo “ GM Planning”
 • Papaya – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jo Hyekyung
 • To-Ya – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Ji Hye

2001 онд

 • Jewelry – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Eunjung “Star Empire Ent”
 • VoixCo – 4 гишүүнтэй | эм | “Jive Records”
 • KISS – 3 гишүүнтэй | эм | “J-Entercom”
 • M.I.L.K – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Park Heebon “SME”
 • NAZCA – 6 гишүүнтэй | эм |
 • jtL – 3 гишүүнтэй | эр | “Yejeon Media”

2002 онд

 • Sugar – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hwang Jung Eum “Star World Ent”
 • Black Beat – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee So Min “SME”
 • Shinvi – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Yoo SooJin “SME”
 • SWi.T – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Ahn Naeyoung “YG”
 • LUVI – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Eunbyul “Sidus HQ”
 • Isak N Jiyeon – 2 гишүүнтэй эмэгтэй “SME”

2003 онд одоо л таньдаг хүмүүс их гарж байна ххэ 😛

 • TVXQ – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Yunho “SME”

2004 онд

 • Shyne – 2 гишүүнтэй | эм | “DSP Media”
 • TRAX – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Typhoon “SME”
 • Heart – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jung Sorin

2005 онд

 • CSJH/The Grace – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lina “SME”
 • SS501 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Kim Hyun Joong “ DSP Media”
 • Soul Star – 3 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee Chang Geun “YG à Sidus HQ”
 • LPG – 2 гишүүнтэй | эм |  ахлагч Yoonah  “Chan2 Pro”
 • Perfume – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч TiA
 • Red Rox – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chae Youngin
 • i-13 – 13 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Ji Eun “ Lime Ent”
 • Super Junior – 13 гишүүнтэй | эр | ахлагч LeeTuek “SME”

2006 онд

 • Brown Eyed Girls – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jea “Nega Network”
 • SeeYa – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Boram “ Core Contents Media”
 • Typhoon – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Solbi “ Trifecta Ent”
 • BigBang – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч G-Dragon “YG”
 • Battle – 5 гишүүнтэй | эр | “Good Ent”
 • 2NB – 2 гишүүнтэй | эм | “2B Ent”

2007 онд

 • Code V (Bless) – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Taemin
 • Five girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Gina Choi “Good Ent”
 • Black Pearl – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nami “Core Contents Media”
 • Baby Vox Re.V – 5 гишүүнтэй | эм | “DR Music”
 • Wonder Girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч SunYe “ JYP”
 • KARA – 5 гишүүнтэй | эм| ахлагч Park Gyuri “ DSP Media”
 • F.T.Island – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Choi Jonghun “FNC Music”
 • Girls Generetion – 9 гишүүнтэй | эм | ахлагч Taeyeon “SME”
 • T-Max – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Shin MinChul “ Planet 905”
 • Supernova – 6 гишүүнтэй | эр| ахлагч Jung Yoon Hak “Maru Ent”
 • 8Eight – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Hyun “Big Hit Ent”
 • Sunny Hill – 5 гишүүнтэй | эр,эр | ахлагч Jang Hyun “Nega Network”

2008 онд энэ оноос эхлээд дэбут хийсэн он сарыг нь бичсэн

 • Davichi – 2 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Haeri “Core Contents Media” 2 сарын 4нд
 • SHINee – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Onew “SME”  5 сарын 23 нд
 • 2AM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jokwon “Big Hit Ent à JYP” 7 сарын 21 нд
 • 2PM – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jaebeom бсан “JYP” 9 сарын 4нд
 • A’st1 –  6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Jungjin “ DSP Media” 4 сарын 24нд
 • DNT – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Junyong “Orange Ent” 8 сарын 18нд
 • U-KISS – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Shin Soohyun “ NH Media” 8 сарын 28нд

2009 онд

 • Brand New Day – 3 гишүүнтэй | эм | “Castle J Enterprise” 1 сарын 14нд
 • HAM – 3 гишүүнтэй | эм | “Leeyeon Ent” 9 сарын 17нд
 • Lady Collection – 3 гишүүнтэй | эм | “Lion Ent” 10 сарын 29 нд
 • B2Y – 4 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Han Yeon “2B Ent” 8 сарын 23нд
 • After School – 8 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kahi “Pledis Ent” 1сарын 17нд
 • Jumper – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Dongmin “T.O.P Media” 2 сарын 12
 • 2NE1 – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч CL “YG” 5 сарын 17нд
 • 4 Minute – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nam Jihyun “Cube Ent” 6сарын 18нд
 • T-ara – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hyomin “Core Contents Media” 7 сарын 29нд
 • F(x) – 5 гишүүнтэй |эм | ахлагч Victoria Song “ SME” 9сарын 5нд
 • MBLAQ – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Seungho “J.Tune Ent” 10 сарын 15нд
 • B2ST – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Doojoon “Cube Ent” 10 сарын 16нд
 • Secret – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч HyoSung “TS Ent” 10 сарын 16нд
 • Rainbow – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Jaekyung “DSP Media” 11сарын 14нд

2010 онд

 • Bebe Mignon – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч HaeGeum “Wayihu Enterprise” 11 сарын 1
 • Naked Girl – 3 гишүүнтэй | эм |
 • GUY.M – 4 гишүүнтэй | эр | “GAON Contents Media”
 • Girl2School – 14 гишүүнтэй | эм|  “LP Ent” 11 сарын 26нд
 • J&B Dolls – 5 гишүүнтэй | эм |
 • 2NISE – 3 гишүүнтэй | эр |
 • 20star – 20 гишүүнтэй | эр | ахлагч A-Run “TGN Ent”
 • Vanilla Lucy – 3 гишүүнтэй | эм | “HM Ent” 5 сарын 14нд
 • Girl Story – 4 гишүүнтэй | эм | “Ants Star Company” 12 сарын 26нд
 • B.Dolls – 4 гишүүнтэй | эм | 8 сарын 27нд
 • GP Basic – 6 гишүүнтэй | эм| ахлагч Zion “GP Ent” 8 сарын 13нд
 • Chocolate – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Bom “H Line Ent” 8 сарын 17нд
 • Orange Caramel – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Rania “ Pledis Ent”  6 сарын 17нд
 • Touch – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч HanJun “YYJ Ent” 10 сарын 21нд
 • VNT – 2 гишүүнтэй | эм | ахлагч Tina “ Media Line” 11 сарын 4нд
 • F1rst – 8 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Sulhee “K-Yen Media” 8сарын 27нд
 • Co-Ed School – 11 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Soomi “Core Contents Media” 9 сарын 30нд
 • Dalmatian – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Inati “IS Entermedia Group” 8сарын 31нд
 • Nine Muses – 9 гишүүнтэй | эм | ахлагч Rana “Star Empire Ent” 8 сарын 12нд
 • Girl’s Day – 5 гишүүнтэй |эм | ахлагч Sojin “Dream Tea Ent” 7сарын 5нд
 • Miss A – 4 гишүүнтэй | эм | “JYP” 7сарын1нд
 • LED Apple – 4 гишүүнтэй | эр | “Story Ent” 10 сарын 7 нд
 • Teen Top – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч C.A.P “T.O.P Media” 7сарын 9нд
 • Infinite – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Sungkyu “Woollim Ent” 6 сарын 11нд
 • ZE:A – 9 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Junyoung “Star Empire Ent” 1сарын 15нд ^^
 • F.cuz – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jinon “ CAN Ent” 1 сарын 15нд
 • CNBLUE – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Yonghwa “FNC Music” 1 сарын 17нд
 • Sistar – 4 гишүүнтэй | эм| ахлагч Hyorin “Starship Ent” 6сарын3нд
 • The BOSS/D-NA – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Mika “Open World Ent” 3 сарын 4нд

2011 онд

 • Dal★Shabet – 6 гишүүнтэй | эм | ахлагч Viki “Happy Face Ent” 1 сарын 6нд
 • 5Dolls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Soomin “Core Contents Media” 2 сарын17нд
 • Piggy Dolls – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Minsun “ Norazo Ent” 1 сарын 6нд
 • Coin Jackson – 6 гишүүнтэй | эм | ахлагч Mari “PPP Ent” 2сарын18нд
 • BBAN – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Han Ok “Victory J Ent” 2 сарын 11нд
 • Bella – 3 гишүүнтэй | эм| ахлагч Lucy “ Apple Ent” 3 сарын 18нд
 • LA.G – 3 гишүүнтэй | эм| “InterVidi Ent” 2 сарын 23нд
 • A Pink – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chorong “ Cube Ent” 4 сарын 21нд
 • Swincle – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jisoo “Kant Ent” 5 сарын 25нд
 • CHI CHI – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nara “Yedang Ent” 5 сарын 20нд
 • Brave Girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч EunYoung “Brave Ent” 4 сарын 8нд
 • Leader’S – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Cindy “TGN Ent” 5 сарын 23нд
 • Boyfriend – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Donghyun “ Starship Ent” 5сарын 26нд
 • X-5 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Ghun “Open World Ent” 4 сарын 26нд
 • Block B – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Zico “ Brand New Stardom Ent” 4 сарын 21нд
 • B1A4 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jinyoung “WM Ent” 4 сарын 21нд
 • A-Peace – 21 гишүүнтэй | эр | “Golden Goose Ent”
 • Rania – 8 гишүүнтэй | эм | ахлагч Semi “ DR Music” 4 сарын 7нд
 • N-Train – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jungkyun “MediaLine Ent” 5 сарын28нд
 • Ei-Yo – 3 гишүүнтэй |эм | “HWIAD Ent” 5 сарын 17нд
 • Hitt – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Hayong “ Sony Ent” 7 сарын 8нд
 • M&D – 2 гишүүнтэй | эр | “SME”
 • BoM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Sechang “Y2Y Ent” 6 сарын 29нд

Дээрх үеийнхнээс таньд танидаг хүн бна уу 😛

 

 

Advertisements

13 thoughts on “1997-2011 хүртэлх дэбут хийсэн одод

 1. HOT, SES, SHINHWA, JTL, BABY VOX, SUGAR, FIN.K.L, KOYOTE, 1TYM, G.O.D, CHAKRA, JEWELRY ed nariig l medeh yum bna 😀
  2000-2005 hurtel zarimiig ni mednee 😀
  2006-aas hoishih bugdiig ni medeh yum bna 😀

 2. dr uyinhees shinhwa.g l medhim bn busdig ni medkue
  sulin 2 jil ih neegdhee thdee odoo uil ajillagaa yvl;dag ni tsoohon bzdee sulin 2 jilees

 3. peeh svvlin ved 2010 2011 ond hicheneen hamtlag hiigerve
  2010 cn blue ze:a miss a 3g l arai sn medhim ihenhg n medkvm bn
  2011onos bl muujigin helsn 3,4hamtlgig l medne busdg n bas medkvb bnooooooo
  gogo medee bn

 4. deer uyiinhees ni h.o.t s.e.s baby vox sugar jewerly iig medne h.o.t iin happiness sugariin shine s.e.s iin dreams come true baby voxiin missing you gh met duund ni aimar durtai blvol mgl sub hged ogoorei kkkkk

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s