1997-2011 хүртэлх дэбут хийсэн одод


Хамтлагийн нэр,гишүүдийн тоо,хүйс,ахлагчын нэр,харъяалагддаг энтертаймэнт компаний нэрс бгаа шүү. Сүүлийн 2 жил бол эрчимтэй хамтлагууд гарсан бэшт.

1996 онд

 • Young Turks Club (Y.T.C.) – 5 гишүүнтэй |эр,эм| ахлагч нь Lim Sung Eun
 • H.O.T – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Hee Jun “SME”
 • UP – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Kang Hyun

1997 онд

 • Sechs Kies – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Eun Ji Won “ DSP Media “
 • Diva – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chae Ri Na
 • NRG – 5 гишүүнтэй |эр | ахлагч Lee Sungjin
 • S.E.S – 3 гишүүнтэй | эм| ахлагч Bada (Sea) “ SME”
 • Baby V.O.X – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim E-Z “DR Music”

1998 онд

 • Shinhwa – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Eric Mun “SME–>Good Ent–>Open World Ent”
 • Fin.K.L – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Hyori “DSP Media”
 • Han’s Band – 3 гишүүнтэй | эм | Kim Hanna
 • Circle – 5 гишүүнтэй | эм | Lee Ji Hyun
 • S#arp – 5 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч John Kim
 • Koyote – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Shinji
 • 1TYM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Teddy Park “YG Ent”

1999 онд

 • G.O.D – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Joon Hyung “JYP”
 • O-24 – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Ga Hye
 • Cleo – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Hana “ Ho Ent”
 • See U – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jini
 • T.T.MA – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Soy “Music Factory”
 • Click-B – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Kim Tae Hyung “DSP Media”
 • As One – 2 гишүүнтэй | эм | “DR Music”
 • Chakra – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hwangbo “ Kiss Ent”
 • Fly to the Sky – 2 гишүүнтэй | эр | “ SME–> PFull Ent”

2000 онд

 • Ryanghyun Ryangha – 2 гишүүнтэй | эр | “JYP”
 • Moon Child – 3 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee Soo “ GM Planning”
 • Papaya – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jo Hyekyung
 • To-Ya – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Ji Hye

2001 онд

 • Jewelry – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Eunjung “Star Empire Ent”
 • VoixCo – 4 гишүүнтэй | эм | “Jive Records”
 • KISS – 3 гишүүнтэй | эм | “J-Entercom”
 • M.I.L.K – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Park Heebon “SME”
 • NAZCA – 6 гишүүнтэй | эм |
 • jtL – 3 гишүүнтэй | эр | “Yejeon Media”

2002 онд

 • Sugar – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hwang Jung Eum “Star World Ent”
 • Black Beat – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee So Min “SME”
 • Shinvi – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Yoo SooJin “SME”
 • SWi.T – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Ahn Naeyoung “YG”
 • LUVI – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Eunbyul “Sidus HQ”
 • Isak N Jiyeon – 2 гишүүнтэй эмэгтэй “SME”

2003 онд одоо л таньдаг хүмүүс их гарж байна ххэ 😛

 • TVXQ – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Yunho “SME”

2004 онд

 • Shyne – 2 гишүүнтэй | эм | “DSP Media”
 • TRAX – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Typhoon “SME”
 • Heart – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jung Sorin

2005 онд

 • CSJH/The Grace – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lina “SME”
 • SS501 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Kim Hyun Joong “ DSP Media”
 • Soul Star – 3 гишүүнтэй | эр | ахлагч Lee Chang Geun “YG à Sidus HQ”
 • LPG – 2 гишүүнтэй | эм |  ахлагч Yoonah  “Chan2 Pro”
 • Perfume – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч TiA
 • Red Rox – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chae Youngin
 • i-13 – 13 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Ji Eun “ Lime Ent”
 • Super Junior – 13 гишүүнтэй | эр | ахлагч LeeTuek “SME”

2006 онд

 • Brown Eyed Girls – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jea “Nega Network”
 • SeeYa – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Boram “ Core Contents Media”
 • Typhoon – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Solbi “ Trifecta Ent”
 • BigBang – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч G-Dragon “YG”
 • Battle – 5 гишүүнтэй | эр | “Good Ent”
 • 2NB – 2 гишүүнтэй | эм | “2B Ent”

2007 онд

 • Code V (Bless) – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Taemin
 • Five girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Gina Choi “Good Ent”
 • Black Pearl – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nami “Core Contents Media”
 • Baby Vox Re.V – 5 гишүүнтэй | эм | “DR Music”
 • Wonder Girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч SunYe “ JYP”
 • KARA – 5 гишүүнтэй | эм| ахлагч Park Gyuri “ DSP Media”
 • F.T.Island – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Choi Jonghun “FNC Music”
 • Girls Generetion – 9 гишүүнтэй | эм | ахлагч Taeyeon “SME”
 • T-Max – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Shin MinChul “ Planet 905”
 • Supernova – 6 гишүүнтэй | эр| ахлагч Jung Yoon Hak “Maru Ent”
 • 8Eight – 3 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Hyun “Big Hit Ent”
 • Sunny Hill – 5 гишүүнтэй | эр,эр | ахлагч Jang Hyun “Nega Network”

2008 онд энэ оноос эхлээд дэбут хийсэн он сарыг нь бичсэн

 • Davichi – 2 гишүүнтэй | эм | ахлагч Lee Haeri “Core Contents Media” 2 сарын 4нд
 • SHINee – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Onew “SME”  5 сарын 23 нд
 • 2AM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jokwon “Big Hit Ent à JYP” 7 сарын 21 нд
 • 2PM – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jaebeom бсан “JYP” 9 сарын 4нд
 • A’st1 –  6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Jungjin “ DSP Media” 4 сарын 24нд
 • DNT – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Junyong “Orange Ent” 8 сарын 18нд
 • U-KISS – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Shin Soohyun “ NH Media” 8 сарын 28нд

2009 онд

 • Brand New Day – 3 гишүүнтэй | эм | “Castle J Enterprise” 1 сарын 14нд
 • HAM – 3 гишүүнтэй | эм | “Leeyeon Ent” 9 сарын 17нд
 • Lady Collection – 3 гишүүнтэй | эм | “Lion Ent” 10 сарын 29 нд
 • B2Y – 4 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Han Yeon “2B Ent” 8 сарын 23нд
 • After School – 8 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kahi “Pledis Ent” 1сарын 17нд
 • Jumper – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Park Dongmin “T.O.P Media” 2 сарын 12
 • 2NE1 – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч CL “YG” 5 сарын 17нд
 • 4 Minute – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nam Jihyun “Cube Ent” 6сарын 18нд
 • T-ara – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Hyomin “Core Contents Media” 7 сарын 29нд
 • F(x) – 5 гишүүнтэй |эм | ахлагч Victoria Song “ SME” 9сарын 5нд
 • MBLAQ – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Seungho “J.Tune Ent” 10 сарын 15нд
 • B2ST – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Doojoon “Cube Ent” 10 сарын 16нд
 • Secret – 4 гишүүнтэй | эм | ахлагч HyoSung “TS Ent” 10 сарын 16нд
 • Rainbow – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Kim Jaekyung “DSP Media” 11сарын 14нд

2010 онд

 • Bebe Mignon – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч HaeGeum “Wayihu Enterprise” 11 сарын 1
 • Naked Girl – 3 гишүүнтэй | эм |
 • GUY.M – 4 гишүүнтэй | эр | “GAON Contents Media”
 • Girl2School – 14 гишүүнтэй | эм|  “LP Ent” 11 сарын 26нд
 • J&B Dolls – 5 гишүүнтэй | эм |
 • 2NISE – 3 гишүүнтэй | эр |
 • 20star – 20 гишүүнтэй | эр | ахлагч A-Run “TGN Ent”
 • Vanilla Lucy – 3 гишүүнтэй | эм | “HM Ent” 5 сарын 14нд
 • Girl Story – 4 гишүүнтэй | эм | “Ants Star Company” 12 сарын 26нд
 • B.Dolls – 4 гишүүнтэй | эм | 8 сарын 27нд
 • GP Basic – 6 гишүүнтэй | эм| ахлагч Zion “GP Ent” 8 сарын 13нд
 • Chocolate – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Bom “H Line Ent” 8 сарын 17нд
 • Orange Caramel – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Rania “ Pledis Ent”  6 сарын 17нд
 • Touch – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч HanJun “YYJ Ent” 10 сарын 21нд
 • VNT – 2 гишүүнтэй | эм | ахлагч Tina “ Media Line” 11 сарын 4нд
 • F1rst – 8 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Sulhee “K-Yen Media” 8сарын 27нд
 • Co-Ed School – 11 гишүүнтэй | эр,эм | ахлагч Soomi “Core Contents Media” 9 сарын 30нд
 • Dalmatian – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Inati “IS Entermedia Group” 8сарын 31нд
 • Nine Muses – 9 гишүүнтэй | эм | ахлагч Rana “Star Empire Ent” 8 сарын 12нд
 • Girl’s Day – 5 гишүүнтэй |эм | ахлагч Sojin “Dream Tea Ent” 7сарын 5нд
 • Miss A – 4 гишүүнтэй | эм | “JYP” 7сарын1нд
 • LED Apple – 4 гишүүнтэй | эр | “Story Ent” 10 сарын 7 нд
 • Teen Top – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч C.A.P “T.O.P Media” 7сарын 9нд
 • Infinite – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Sungkyu “Woollim Ent” 6 сарын 11нд
 • ZE:A – 9 гишүүнтэй | эр | ахлагч Moon Junyoung “Star Empire Ent” 1сарын 15нд ^^
 • F.cuz – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jinon “ CAN Ent” 1 сарын 15нд
 • CNBLUE – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Yonghwa “FNC Music” 1 сарын 17нд
 • Sistar – 4 гишүүнтэй | эм| ахлагч Hyorin “Starship Ent” 6сарын3нд
 • The BOSS/D-NA – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Mika “Open World Ent” 3 сарын 4нд

2011 онд

 • Dal★Shabet – 6 гишүүнтэй | эм | ахлагч Viki “Happy Face Ent” 1 сарын 6нд
 • 5Dolls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Soomin “Core Contents Media” 2 сарын17нд
 • Piggy Dolls – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Minsun “ Norazo Ent” 1 сарын 6нд
 • Coin Jackson – 6 гишүүнтэй | эм | ахлагч Mari “PPP Ent” 2сарын18нд
 • BBAN – 3 гишүүнтэй | эм | ахлагч Han Ok “Victory J Ent” 2 сарын 11нд
 • Bella – 3 гишүүнтэй | эм| ахлагч Lucy “ Apple Ent” 3 сарын 18нд
 • LA.G – 3 гишүүнтэй | эм| “InterVidi Ent” 2 сарын 23нд
 • A Pink – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Chorong “ Cube Ent” 4 сарын 21нд
 • Swincle – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч Jisoo “Kant Ent” 5 сарын 25нд
 • CHI CHI – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Nara “Yedang Ent” 5 сарын 20нд
 • Brave Girls – 5 гишүүнтэй | эм | ахлагч EunYoung “Brave Ent” 4 сарын 8нд
 • Leader’S – 7 гишүүнтэй | эм | ахлагч Cindy “TGN Ent” 5 сарын 23нд
 • Boyfriend – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Donghyun “ Starship Ent” 5сарын 26нд
 • X-5 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Ghun “Open World Ent” 4 сарын 26нд
 • Block B – 7 гишүүнтэй | эр | ахлагч Zico “ Brand New Stardom Ent” 4 сарын 21нд
 • B1A4 – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jinyoung “WM Ent” 4 сарын 21нд
 • A-Peace – 21 гишүүнтэй | эр | “Golden Goose Ent”
 • Rania – 8 гишүүнтэй | эм | ахлагч Semi “ DR Music” 4 сарын 7нд
 • N-Train – 5 гишүүнтэй | эр | ахлагч Jungkyun “MediaLine Ent” 5 сарын28нд
 • Ei-Yo – 3 гишүүнтэй |эм | “HWIAD Ent” 5 сарын 17нд
 • Hitt – 6 гишүүнтэй | эр | ахлагч Hayong “ Sony Ent” 7 сарын 8нд
 • M&D – 2 гишүүнтэй | эр | “SME”
 • BoM – 4 гишүүнтэй | эр | ахлагч Sechang “Y2Y Ent” 6 сарын 29нд

Дээрх үеийнхнээс таньд танидаг хүн бна уу 😛

 

 

Advertisements

13 thoughts on “1997-2011 хүртэлх дэбут хийсэн одод

 1. HOT, SES, SHINHWA, JTL, BABY VOX, SUGAR, FIN.K.L, KOYOTE, 1TYM, G.O.D, CHAKRA, JEWELRY ed nariig l medeh yum bna 😀
  2000-2005 hurtel zarimiig ni mednee 😀
  2006-aas hoishih bugdiig ni medeh yum bna 😀

 2. dr uyinhees shinhwa.g l medhim bn busdig ni medkue
  sulin 2 jil ih neegdhee thdee odoo uil ajillagaa yvl;dag ni tsoohon bzdee sulin 2 jilees

 3. peeh svvlin ved 2010 2011 ond hicheneen hamtlag hiigerve
  2010 cn blue ze:a miss a 3g l arai sn medhim ihenhg n medkvm bn
  2011onos bl muujigin helsn 3,4hamtlgig l medne busdg n bas medkvb bnooooooo
  gogo medee bn

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

w

Connecting to %s